onsdag, 23 juni 2010 16:39

Pasientrettighetsloven kapittel 4 A - NAKU

nakupas4aOpplæringen er basert på at man har en forkunnskap basert på e-læringsprogrammet som helsedirektoratet har utarbeidet vedrørende pasientrettighetsloven.

Hovedformålet med denne opplæringen, er å styrke kompetansen om
1) samtykkekompetanse,
2) tillitskapende tiltak og
3) hvordan sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A forholder seg til hverandre.

NAKU har bygd opp opplæringen rundt videoforelesninger og gruppeoppgaver. Videre er det laget lenker til lovtekstene, rundskrivet og andre relevante e-læringsprogram. Les mer om programmet her.