Guide til velferdsteknologi

Socialt Udviklingscenter SUS i Danmark har siden 2006 jobbet med velferdsteknologi og har nå laget en IT-bank hvor du kan finne ny teknologi, anmelde teknologi eller legge til teknologi. I IT-banken kan du bruke ulike filter for å begrense søket ditt og dermed få raskere resultater.  Det er også mulig å kombinere søk, som for […]

Alt om oss, med oss

Utviklingshemmede flere steder i verden er opptatt av selvbestemmelse og dermed retten til å bestemme i eget liv. De som står frem og forteller om sine utfordringer i møte med hjelpeapparatet eller andre kaller seg selv for self-advocates. Direkte oversatt blir det selv-advokat, med andre ord en som kjenner sine rettighter og forteller det til […]

Vernepleierportalen og tilretteleggere

I tillegg til å være daglig og faglig leder i Ridderne, så har Lars Ole i en del år vært tilrettelegger for RGB (Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune). Thomas Owren har fulgt dette arbeidet gjennom flere år og har også bidratt med sin kunnskap og innsikt i arbeidet med å legge tilrette for at […]

Vi er mennesker akkurat som dere

Malou Christensen er en 23 år gammel dansk jente som skriver akkurat dette på bloggen sin. Hun har blitt mobbet og blir det fortsatt, noe hun forteller åpent om. Hun utforderer mobberne og spør de om hvorfor de mobber henne. La dette være et godt eksempel på hvordan vi kan få «trollet» til å sprekke […]

Omsorg for døende barn

Barn som har alvorlige livstruende eller livsbegrensende sykdommer utgjør en svært sårbar gruppe med spesielle behov. For å gi disse barna og deres nærmeste best mulig oppfølging har Helsedirektoratet nå utarbeidet en egen retningslinje. Retningslinjene tar for seg mange ulike områder som etikk og jus, erkjennelse, symptomlindring og søsken for å nevne noen.  Dette er […]

Tvang og makt

Etter at det nye veilederen for Kap. 9 kom ut først rett før sommeren og så med en endelig utgave i oktober, har det vært flere saker knyttet til lovverket. NFU har ved flere anledninger stilt spørsmålstegn ved hvor bra lovverket er og om det virker etter sin hensikten.  Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) har […]

Arbeid med mening

I Furesø kommune i Danmark har 7 personer med utviklingshemming meningsfylt og variert arbeid i et sykkelverksted. Her er det oppgaver for alle, de som er utadvendte og de som fortrekker en mer skjermet arbeidssituasjon. Det hele startet med noen begrensede arbeidsoppgaver, men har etter hvert blitt til noe mye mer. Arbeidstakerne møter den jevne danske […]

Ny hjemmeside og ny Ordbank-app

Den teknologiske utviklingen går fort og Ridderne må som andre følge med på hva som skjer. Vi har derfor oppgradert våre hjemmesider og laget en app for Ordbanken.no. Appen for Android ligger klar i og appen for Apple er klar i løpet av et par dager. Litt flere godkjenninger som skal på plass. Vi håper […]

Ny veileder for BPA

På side 22 i siste nummer av «Samfunn for alle» som kom ut i disse dager, omtales det nye rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet om BPA-ordningen. Forbundsleder i NFU, Jens Petter Gitlesen uttaler at det er mye bra i rundskrivet. Rundskrivet presiserer at retten til BPA skal knyttes til personen og ikke personens boform. Brukeren skal […]

Ingen hemmeligheter

SOR – Samordningsrådet har laget et nytt e-læringskurs som er lagt ut på helsekompetanse.no sammen med de andre kursene de har har laget.  Denne gangen handler temaet om noe så alvorlig som seksuelle overgrep.  Hvordan forebygge og håndtere disse alvorlige og vanskelige situasjonene på en best mulig måte?  Ridderne anbefaler at ansatte oppfordres til å gjennomføre e-læringskurset og at kommunen […]