Hvem bestemmer hva?

Det er mange hensyn som skal tilfredsstilles når arbeidstid skal diskuteres.  Når det i tillegg er personers liv som arbeidet omhandler blir det enda flere hensyn som skal ivaretas.

Mennesker med utviklingshemning har ulike behov og derfor burde det avspeiles i en variasjon i tilbud, boform og turnusordninger, noe som ikke er tilfelle.

Ridderne tar ikke stilling til hva som er riktig og galt i den pågående diskusjonen om oljeturnus, men synes det er bra at temaet kommer opp.

Det henvises til at det skal avtales mellom partene.  Er brukerne av tjenestene en part?

Du finner mer om denne saken på NFUs hjemmeside under overskriften «Oljeturnus» og fagforeningenes rolle og Arbeidstid som er bra for pasienter og ansatte.

Del
Del
Del
Del