Tjenester

Konferanser

Info om tjenesten

Vi har lang erfaring med gjennomføring av små og store konferanser.

Vi kan bidra med å planlegge, forberede, arrangere eller evaluere sammen med oppdragsgiver.

Hvordan skal vi få med brukerens stemme?  Dette er en av flere problemstillinger hvor Ridderne kan bidra med sin kompetanse.

Pris:

Avtales for hvert oppdrag.

Varighet:

Vanligvis en til to dager.