Tjenester

Konferanser

Info om tjenesten

Vi har lang erfaring med gjennomføring av små og store konferanser.

Vi kan bidra med å planlegge, forberede, arrangere eller evaluere sammen med oppdragsgiver.

Hvordan skal vi få med brukerens stemme?  Dette er en av flere problemstillinger hvor Ridderne kan bidra med sin kompetanse.

Pris:

Avtales for hvert oppdrag.

Varighet:

Vanligvis en til to dager.

NB!
*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.