Tjenester

Undervisningsmateriell

Info om tjenesten

Ridderne påtar seg oppdrag for å utvikle nytt materiell som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for ansatte eller brukere.  Vi har lang og bred erfaring med dette arbeidet og henviser til neon av disse i teksten under.

Vi har utviklet det gruppebaserte opplærings-programmet «Tvang og makt» med støtte fra Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter.  ”Tvang og makt” er et gruppebasert opplærings-program hvor opplæringspakken sammen med egne ressurser skal være tilstrekkelig for å gjennomføre opplæringen.  Det er delt inn i fem kapitler hvor hvert kapittel tar cirka en og en halv time.  Opplæringspakken består av en DVD med eksempler på gode og dårlige løsninger, intervjuer med fagpersoner og faktainformasjon, samt et arbeidshefte til hver deltaker og et hefte til veileder.

Ridderne har også bidratt med produksjon av flere videosnutter som brukes i e-læringskurset «Mangfold og muligheter» som er utviklet i regi av SOR.

I forbindelse med Inclusion International sin verdenskongress i Berlin produserte Ridderne en video på oppdrag fra NAKU.
Denne videoen er tilgjengelig på nettsiden til NAKU.

Vi har også utviklet to hefter om CRPD – FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne til bruk i undervisning for unge utviklingshemmede og for voksne utviklingshemmede.

Det to siste prosjektene (høsten 2017) er Brukerrådsportalen, et hjelpemiddel for kommuner som skal komme i gang med brukerrådsarbeid og bidrag i forhold til SORs E-læringskurs om autisme.

Pris:

Avtales for hvert oppdrag

Varighet:

Avhengig av oppdraget og i avtale med oppdragsgiver

NB!
*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.