Siste nytt i fra Ridderne

E-læring om personlig hygiene

Karde AS har utviklet et nettsted om personlig hygiene spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.  Vi har ennå ikke testet det

Det er fortsatt plasser igjen

«Dette var et bra og spennende program» har folk sagt om Mestringsteknologi-konferansene som vi skal ha i Asker kulturhus 23.

8 småfilmer om viktige temaer

NAKU har laget en serie med 8 videoer som handler om selvbestemmelse, samtykkekompetanse og beslutningsstøtte. I åtte filmer som er tenkt

Dette bør du se!

Mennesker med utviklingshemming er stor sett fraværende på TV-skjermen, men den siste tiden har det vært to programmer som du

Mestringsteknologikonferansen 2020

Tenker du at utviklingen på området velferdsteknologi kan bidra til at mennesker med utviklingshemming kan få økt selvbestemmelse, mer brukermedvirkning

Hvordan ser godt ut?

Mange har lenge etterlyst overordnede retningslinjer for arbeidet med tjenester til utviklingshemmede ute i kommunene.  Etter planen vil Helsedirektoratet sommeren

Brukermedvirkning i praksis

Ridderne har de siste årene gjennomført ulike opplegg og oppdrag knyttet til brukermedvirkning og selvbestemmelse, både med og uten brukere. 

Oppfør deg pent!

Helse Fonna har laget noe de kaller ViMo (videomodellering av sosiale ferdigheter) eller «videoeeksempler på god oppførsel» som det også