Hva er demens? Lettlest og tilgjengelig

Endelig en nettside om demens som er tilrettelagt for utviklingshemmede.  Hva er demens? er tilpasset personer med utviklingshemning og presenterer fakta og kunnskap ved bruk av tekst, bilder, animasjon og tale. Tekstene er skrevet på et lettfattelig språk og avsluttes med en quiz som oppsummerer innholdet.
Hva er demens? kan leses på egenhånd, eller sammen med noen som kan være med for å forklare vanskelig innhold.

Mennesker med utviklingshemning lever lenger enn tidligere og flere vil erfare sykdommen demens, enten ved at de selv blir syke, eller at pårørende eller nære venner får sykdommen. Som alle andre som får erfaring med demens, trenger personer med utviklingshemning kunnskap og fakta for å håndtere sykdommen på best mulig måte. I mange tilfeller kan det være vanskelig å tilegne seg informasjonen fordi den er for komplisert. Det er derfor vi har utviklet en ny nettside som er tilpasset personer med utviklingshemning.

Nettsiden Hva er demens? er tilgjengelig på de fleste nordiske språk, lule-, nord- og sørsamisk og på engelsk.

Alle versjoner av materialet er tilgjengelig på lettlestdemens.no. Derfra kan du klikke deg videre til andre språk. Det er også egne nettadresser på samisk:
Nordsamisk: Miileademeansa.no
Sørsamisk: Mijdemense.no
Lulesamisk: Mijlademaenssa.no

Hva er demens? er utviklet og finansiert i samarbeid Aldring og helse, Nordens velferdssenter, en institusjon innenfor Nordisk ministerråds sosial- og helsesektor, og det norske Sametinget.

Det er laget en flyers for å informere om nettsiden.

Del
Del
Del
Del