Tvang og makt - helsehjelp

Gjennomgang av rettsgrunnlaget og krav til gjennomføringen.
Tillitsskapende tiltak og forebygging.