Kort om våre andre tjenester

Mange forbinder nok Ridderne først og fremst med kurs, men de senere årene har mye av vår virksomhet også handlet om andre oppdrag.
– har laget og gjennomført fagdag for rådene for mennesker med funksjonsnedsettelse i Oppland kommune/fylkeskommune.
– har gjennomført evaluering av prosess med igangsetting av digitale informasjonstavler for Signo Vivo.
– har bidratt med fagkompetanse i forbindelse med temaet brukermedvirkning i Helsedirektoratets arbeid med nye veileder.
Eksemplene over er noe av det vi har gjort i løpet av de 3 første månedene av 2019 i tillegg til vanlig kursvirksomhet.

Vi tilbyr flere ulike tjenester og har lang erfaring med å komme frem til gode løsninger på denne type oppdrag. Vi påtar oss oppdrag i forhold til enkelt brukere, personalgrupper eller på systemnivå i kommunen, hvor vi for eksempel kan bistå med å lukke lovbrudd etter tilsyn fra Fylkesmannen.

«Det hadde vært fint om vi hadde hatt…!». Har du noen gang sagt dette til deg selv eller til dine kollegaer? Kanskje vi kan hjelpe deg!