Kurs A 1

Åpne kurs

De siste årene har gjennomføringen av åpne kurs gått ned til fordel for kurs i den enkelte kommune. Grunnen til dette er en strengere kommuneøkonomi, men også det forholdet at kurs med mange deltakere fra samme sted gir en bedre læringseffekt for hele organisasjonen.

Vi setter gjerne opp våre faste kurs som åpne kurs, men er da avhengig av at vi vet at det er mange nok som ønsker å gå på kurset. Vi kan også sette opp åpne kurs med helt nye temaer, på bakgrunn av innspill fra aktuelle bestillere eller kursdeltakere.

DU kan påvirke hvilke åpne kurs som skal settes opp ved å sende oss en e-post der du melder din interesse for et av våre kurs.

Finn kurskoden for det kurset du kan tenke deg å gå på eller gi en kort beskrivelse av det kurset du ønsker at vi skal tilby. Dersom mange nok melder sin interesse for et kurs vil det bli arrangert som åpent kurs.

Dato for kurset vil bli annonsert i vårt nyhetsbrev og på hjemmesiden og de som allerede har meldt sin interesse, vil få en e-post med informasjon om at kurset er satt opp med kurs-dato.

fredag 07. februar 2020
Kurs i å skrive kap. 9 vedtak
Sandvika sentrum
onsdag 27. februar 2019
«Omsorg og grensesetting for andres barn»
Tromsø
torsdag 14. februar 2019
«Omsorg og grensesetting for andres barn»
Sandvika (Oslo).
fredag 06. april 2018
Hjelp til å skrive kap. 9 vedtak
Rett utenfor Sandvika i Bærum. Henting kan ordnes.
fredag 01. juni 2018
Hjelp til å skrive kap. 9 vedtak
Sandvika sentrum