Dialogworkshop Sandvika/Oslo

OBS! Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette kurset.

Info om kurset

Ridderne og Rom for mestring og utvikling ønsker å bidra til at ansatte som jobber i barneboliger eller avlastning kan komme sammen og dele erfaringer, få faglig påfyll og utvikle fagområdet.  Vi jobber med kompetanseheving og ser at dette er en gruppe ansatte som ikke har så mange møteplasser. Det blir en møteplass hvor det er tilrettelagt for å ta opp aktuelle problemstillinger fra hverdagen og deltakerne kan dele erfaringer og løsninger med hverandre.

Det blir lagt opp til noe gruppearbeid med påfølgende plenumsdiskusjoner.

Vi lager rammene og deltakerne er med å lage innholdet.  Denne gangen vil fokuset være på temaene pårørende samarbeid og omsorg/grensesetting i hverdagen.

Antall deltagere er maks. 25 personer.

Bindende påmeldingsfrist fredag 25. januar 2019

Programmet for kurset

Dag 1 – Samarbeid på tvers eller tverke

 • Innledning ved konferanseverter
 • Presentasjonsrunde
 • Samarbeid med pårørende:
  «Jeg er ikke vanskelig, jeg er bare i en vanskelig situasjon»
  Hvordan legger vi til rette for et tilbud
  som ivaretar pårørendes ønsker og behov
  i et kommunalt «hjem»?
  Hvilke faglige og etiske utfordringer møter vi
  og hvordan kan de løses.
 • Samarbeid på tvers eller tverke?
  Hva gjør vi når det oppstår uenighet
  eller store forventningsforskjeller?
 • Gruppearbeid
 • Lunsj
 • Taushetsplikt i praksis
  Hvem må vite hva og hvorfor?
  Hva gjør vi som ansatte når foreldrene spør
  om forhold som angår andre barn
  som deres eget barn bor tett sammen med?
 • Gruppearbeid
 • Plenum

 

Dag 2 – Omsorg og grensesetting

 • Innledning ved konferanseverter
 • Presentasjonsrunde (ved behov)
 • Hva sier jussen?
  Utgangspunkt i lover, rundskriv og veiledere
  Etisk, faglig og juridisk refleksjon
 • Lunsj
 • Oppdragerrollen på utlån
  Hvilke utfordringer møter dere i hverdagen?
 • Omsorg, grensesetting eller tvang?
  Når er det oppdragelse og når er det tvang
 • Gruppearbeid
 • Plenum

Tema:

«Omsorg og grensesetting for andres barn»

Dato og tid:

Kurset starter torsdag 14. februar 2019,
kl. 09:00 og varer frem til
15:00
Registrering starter kl. 08:30
og varer frem til kl. 09:00
Dag 2 starter fredag 15. februar 2019
kl. 09:00 og varer frem til
15:00
Registrering dag 2 starter kl. 08:30
og varer frem til kl. 09:00

Adresse:

Løkkeåsveien 2.

Pris:

Kr. 2.400,- for 2 dager, inkluderer kursmateriell, kaffe/te og lunsj.

Kursholder:

konferansevertene Silje Gislefoss Netland fra Rom for mestring og utvikling og Lars Ole Bolneset fra Ridderne er konferanseverter og innledere.

Lunsjdetaljer:

Det blir servert en enkel, men god lunsj begge dagene.  I tillegg til te, kaffe og frukt gjennom hele dagen.
Gi beskjed ved spesielle matbehov (dietter eller allergier) eller andre behov for tilrettelegging.