Tjenester

Seminar

Info om tjenesten

Sammen med oppdragsgiver lager vi et spennende og målrettet program, hvor gruppearbeid og plenumsdiskusjoner er viktige deler av gjennomføringen.
Vi bistår med deler eller hele seminarprogrammet og kan ta ansvar for innslag på kvelden i form av musikk, sang, leker og quiz.

Seminar kan gå over en eller flere dager, og det kan arrangeres i nærmiljøet eller som bortreiseseminar.  Bortreiseseminarer kan også kombineres med studiebesøk.

Pris:

Avtales med oppdragsgiver. Et to dagers seminar koster vanligvis mellom Kr. 20.000 og kr. 25.000.-

Varighet:

Fra en til tre dager.

NB!
*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.