Tjenester

Tilrettelegger

Info om tjenesten

Et godt hjelpemiddel som gir meg frihet og tro på meg selv”.
Slik beskriver en person med utviklingshemming sin tilrettelegger.

Ridderne har lang erfaring med å være tilretteleggere for mennesker med utviklingshemming.  Tilretteleggingen har foregått i forbindelse med konferanser, foredrag for vernepleierstudenter, EU-samarbeidsprosjekt, arbeid med FN-konvensjonen og lov om diskriminering og integrering.

Tilrettelegging kan også foregå i forbindelse med avtaler og møter hos lege, advokat, NAV osv. Det kan være som støtte i forbindelse med å lage et foredrag, skrive en bok, artikkel eller leserinnlegg. Det kan også være hjelp til å gjøre personlige dokumenter lettlest i forbindelse med arv, brev fra offentlige kontorer osv.

Rådgivningsgruppen for mennesker med utviklingshemming i Bærum har utarbeidet en liste over viktige kjennetegn på en god tilrettelegger:
– Skriver og hjelper til med referat og saksliste
– Lytte til hva vi sier
– Hjelpe til med regnskap og søke om penger
– Holder avtaler
– Klar tale og tydelig i hva man gjør
– Forberede saker
– Ledsager på tur eller konferanse
– Passe på at alle har det bra

Alle mennesker er forskjellige og har ulike behov for tilrettelegging. Sånn er det også med oss utviklingshemmede, men man er jo så heldig at i noen miljøer finner man de rette støttespillerne.
Vi kan også stille opp for hverandre, men det er veldig greit med en hjelpende hånd når ting blir for vanskelig. Og da er det en fordel at den støtten du får er en du føler deg trygg på, og som kan gå god for det du tenker og mener.  Wenche Jensen fra boken «Mitt liv som utviklingshemmet».

Pris:

Kr. 1150.- pr. time + moms pr. time + reiseutgifter* (pr. 1. august 2023).

Varighet:

Vi tar oppdrag av både kort og lang varighet.

NB!
*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.