Aktive prosjekter

Enkel tilgang til gode verktøy

Vi er i gnag med å lage en side på nettet hvor du enkelt kan finne gode og tilrettelagte verktøy for å løse praktiske oppgaver i hverdagen. Eksempel på verktøy kan være sjekklister, korte veiledere eller tips til ulike aktiviteter. Siden skal fungere på alle plattformer og enheter. Vi regner med å ha den ferdig senest innen sommeren 2019.

Brukerrådstorget – møteplass for brukerråd

Brukerrådstorget skal fungere som en møteplass for alle brukerråd. Et sted du kan bli kjent med andre brukerråd, medlemmer i rådene, lese referater og lære om hvilke saker de er opptatt av. Brukerrådstorget vil følge et oppsett med hensyn til referater, sakslister og saker, et oppsett med et enkelt brukergrensesnitt. Det enkelte brukerråd kan selv enkelt legge ut saker og referater, og enkelt finne frem, både for seg selv, men også for andre. Ordbanken og Brukerrådsportalen er verktøy som er tenkt brukt sammen med Brukerrådstorget.

Velferdsteknologi for utviklingshemmede

Samarbeid med ulike leverandører og utviklere av velferdsteknologi for å spre gode løsninger til flere.  Vi bidrar med oversettelse til norsk, innspill på funksjonalitet, tilbakemelding fra brukere, kontakt med andre fagfolk og miljøer som kan ha glede av teknologien for å nevne noen områder.  Vi samarbeider og har samarbeidet med KahootAbiliaScan HowMentimeterLife tools/Kjenn megSocial Digital og Proreact/IBG.

Brukerrådsportalen

Her kan du lese mer om Brukerrådsportalen.

Dialogworkshop for barneboliger og avlastning

I samarbeid med Rom for mestring og utvikling ønsker vi å bidra til at ansatte som jobber i barneboliger eller avlastning kan komme sammen og dele erfaringer, få faglig påfyll og utvikle fagområdet.  Vi satser på å gjennomføre en to dagers Dialogworkshop i Troms og Akershus i begynnelsene av 2019.

Målet er å lage en møteplass som er tilrettelagt for å ta opp problemstillinger som er aktuelle i hverdagen og hvor deltakerne kan dele erfaringer og løsninger med hverandre.  Vi ønsker å legge opp til gruppearbeid med påfølgende plenumsdiskusjoner.  Aktuelle temaer er;  pårørende samarbeid, samarbeid skole/hjem/bolig,  taushetsplikt i praksis, koordinering av tjenester og grensesetting/tvang og makt.

Aktiv Spaniaferie

Du kan lese mer om Aktiv Spaniaferie på vår Facebookside.

Ordbanken

Ordbanken er en lettlest, forståelig og tilgjengelig ordbank, laget for utviklingshemmede.

Ideen til ordbanken kom allerede i 2012, men vi fikk ikke finansiering før i 2014.
Vi har ikke mottatt noe støtte siden 2015, men har fortsatt å utvikle og oppdatere ordbanken, fordi vi mener den har en fremtid og at de etter hvert blir en hjelp for de som sliter med å forstå en del vanskelig ord.

Du finner ordbanken på www.ordbanken.no
Den kan også lastes ned som en app til både apple og android-enheter.