Tjenester

Nettverksgrupper

Info om tjenesten

«Det er viktig å ha tid til å ta opp faglige problemstillinger til faste tider
og med faste rammer»

Ridderne leder nettverksgrupper som tar for seg bestemte fagområder, tvang og makt i forhold til helse- og omsorgsloven kap. 9 eller pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 4A, utfordrende atferd, kommunikasjon, opplæring av ansatte, selvbestemmelse og brukermedvirkning for å nevne noen mulige temaer.

Deltakerne møtes en gang i måneden eller hver 6 uke for økt refleksjon i yrkesutøvelsen og deling av informasjon og kunnskap.
Gruppen kan også være satt sammen av ansatte fra et eller flere tjenestesteder/boliger.  Temaene for disse nettverksgruppene kan være mer bruker-/personalrelaterte problemstillinger hvor det diskuteres innhold i enkelt tiltak og samarbeid på tvers av tjenestested/bolig.

Målet med de ulike formene for nettverksgrupper er å finne praktiske løsninger på konkrete problemstillinger i samarbeid med kollegaer.

Gruppene blir satt sammen på bakgrunn av deltakernes erfaring og arbeidsoppgaver.
De kan gjerne settes sammen på tvers av kommunegrenser.

I 2009 ledet vi 4 nettverksgrupper på tvers av bydelene i Oslo kommune, i 2010 startet vi opp en nettverksgruppe i en bydel i Oslo med fagkonsulenter fra 4 boliger og i 2011, 2012 og 2014 startet vi opp fem nettverksgrupper i kommuner i Akershus fylke.

Pris:

Samlinger på 2 timer (inkludert for og etterarbeide) koster kr. 4800.- pr. gang. Samlinger på 3 timer (inkludert for og etterarbeid) koster kr. 6400.- pr. gang. For og etterarbeid innebærer samarbeid om saksliste, skrive referat, forberede ønskede tema, avklare og svare på spørsmål osv. Denne tjenesten er momsbelagt. I tillegg kommer reiseutgifter*

Varighet:

Vi anbefaler månedlige møter i oppstartsfasen (de første 6 månedene) og hver 6 uke etter dette. Hvor lenge vi følger opp gruppen avtales i hvert enkelt tilfelle. Dette vil selvfølgelig være avhengig av lokale forhold som antall deltakere, frafall, brukerutfordringer osv.

NB!
*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.