7. Februar 2020 – Saksbehandlingskurs kap. 9

OBS! Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette kurset.

Info om kurset

Kommunen/bydelen har ansvaret for å fatte vedtak om tiltak med tvang etter § 9-7 tredje ledd bokstav b eller c.  Alle vedtak skal overprøves av Fylkesmannen.

Loven stiller strenge krav til saksbehandlingen av vedtak og mange sliter med å komme i gang med vedtaksarbeidet.  Hvem skal ha melding om at vedtak må utarbeides?
Hvordan kan kravene til forsvarlig saksbehandling overholdes?

Hva bør være med i en faglig vurdering av brukerens situasjon?
Hvilke opplysninger må være med i en søknad om dispensasjon fra utdanningskravene?

Alle deltakerne får utlevert egne kurspermer med kopi av alle lysbilder, veileder til utfylling av vedtak, sjekklister før og etter utarbeidelse av vedtak, annet relevant materiell og samt kursbevis.

Alle spørsmål vil bli besvart, enten på kurset eller i forbindelse med telefonveiledning i etterkant (2 x 30 minutter) eller på mail.  Det vektlegges å bruke et lettfattelig språk under kurset.

Kurset gjennomføres hvis det er 5 eller flere deltakere.
Påmeldte får senest beskjed dagen etter påmeldingsfristen om kurset gjennomføres eller ikke.

Maks antall deltakere er 8.  Dette sikrer et godt utgangspunkt for tid til å svare på spørsmål og diskutere problemstillinger.

Bindende påmelding senest  mandag 27. januar 2020.

Programmet for kurset

  • Kort gjennomgang av kap. 9
  • Sjekklister før og etter utarbeidelse av vedtak
  • Vedtak om planlagte skadeavvergende tiltak
  • Vedtak om tiltak for ivaretakelse av brukerens grunnleggende behov
  • Inngripende varslingssystemer
  • Gjennomgang av mal for vedtak
  • Gjennomgang av søknad om dispensasjon fra utdanningskravene
  • Krav til annen dokumentasjon og journal

Tema:

Kurs i å skrive kap. 9 vedtak

Dato og tid:

Kurset starter fredag 07. februar 2020,
kl. 09:00 og varer frem til
15:00
Registrering starter kl. 08:30
og varer frem til kl. 09:00

Adresse:

Løkkeåsveien 2.
Sandvika i Bærum.

Pris:

Kr. 4 200.- inkluderer kursavgift, lunsj, kursmateriell og 1 time telefon/video-veiledning.
Alternativt Kr. 3 500.- inkluderer kursavgift, lunsj, kursmateriell, uten veiledning.

Kursholder:

Lars Ole Bolneset
Kan nåes på mobil 90 10 03 90

Lunsjdetaljer:

Det blir servert en enkel, men god lunsj.

I tillegg til te, kaffe og frukt gjennom hele dagen.

Gi beskjed ved spesielle matbehov (diett eller allergi) eller andre behov for tilrettelegging.