Kurs C 1

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – modul 1

Info om kurset

Hvorfor nekter noen pasienter å motta helsehjelp?  Hva innebærer det å ikke ha samtykkekompetanse?

Enkelte pasienter uten samtykkekompetanse motsetter seg slik helsehjelp uten å forstå konsekvensene av det, noe som kan føre til vesentlig helseskade.

For å kunne fatte vedtak om bruk av tvang må det foreligge fare for vesentlig helseskade, helsehjelpen må anses nødvendig og bruken av tvang må stå i forhold til behovet for helsehjelpen.

Å gjennomføre helsehjelp som blodprøvetaking, tannbehandling, medisinering, fysioterapi o.l. mot pasientens vilje er et betydelig inngrep i pasientens selvbestemmelsesrett.  Det samme gjelder for «å blande medisinen med syltetøy», tilbakeholdelse eller annen form for fysisk tvang eller former for overvåking.

Det vil derfor være av stor betydning at de som jobber med pasienter som motsetter seg helsehjelp har god kunnskap om loven, intensjonen med den og hvordan den skal anvendes i praksis.

Denne modulen etterfølges gjerne
av modul 2 og 3.

Program

  • Rettsgrunnlag for å yte helsehjelp
  • Samtykke
  • Samtykkekompetanse
  • Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A
  • Kjenne igjen situasjoner med tvang
  • Kort om tillitsskapende tiltak
  • Svare på spørsmål underveis

Pris:

Kr. 6.500,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 30,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)

Varighet:

2 timer

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Målgruppe:

Alle som yter tjenester til personer som av og til motsetter seg helsehjelp.
Det kan være personer med demens, psykiske lidelser eller utviklingshemming.

NB:

*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.