Kurs C 3

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – modul 3

Info om kurset

Gruppearbeid og etisk refleksjon

Å yte helsehjelp som pasienten motsetter seg, er et inngrep i pasientens selvbestemmelsesrett. Det er en faglig og etisk utfordring for helsepersonell å tilrettelegge helsehjelpen slik at respekten for pasientens integritet og verdighet ivaretas.

Dette gruppearbeidet er en oppfølging av kursene om kap. 4A og tillitsskapende tiltak.

Gruppearbeidet består av ulike etiske problemstillinger som først diskuteres i mindre grupper på 5 – 8 personer, med en felles oppsummering og diskusjon i plenum.

Problemstillingene er fortrinnsvis hentet fra deltakernes egen arbeidssituasjon for å gi en umiddelbar læringseffekt.

Program

  • Etisk refleksjonsmodell
  • Diskusjon i grupper
  • Oppsummering i plenum

Pris:

6.500,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 30,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)

Varighet:

2 timer

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Målgruppe:

Alle som yter tjenester til personer som av og til motsetter seg helsehjelp.
Det kan være personer med demens, psykiske lidelser eller utviklingshemming.

NB:

*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.