Nyttig side for “sjelden-kunnskap”

Nasjonal kompetansetjeneste for sjelden diagnoser har laget den fine siden hvor du kan finne “sjelden-kunnskap” om diagnoser som ikke så mange har. For at en diagnose skal kalles sjelden, så må færre enn 1 av 2 000 personer ha diagnosen. På denne siden finner du beskrivelser, videoer og annet læringsmateriell om 142 forskjellige sjeldne diagnoser.

Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. De er også mulig å ringe Sjelden-telefonen på 800 41 710 hvis du har spørsmål om sjeldne diagnoser.

Siden har mange måter du kan finne frem på. Du kan definere hvilken målgruppe du er, type innhold, sertifisering, og selvfølgelig diagnose. Du kan også sortere etter relevans, tittel og dato. Alt dette gjør du på katalogsiden.

Jobber du med en person som har en sjelden diagnose, så kan det være lurt å bruke denne siden som en del av opplæringen av de som skal yte tjenester, men også som en ressurs for personen det gjelder.

Del
Del
Del
Del