8 viktige faktorer for forebygging

Danske myndigheter har på bakgrunn av et internasjonalt litteraturstudie og erfaring fra mange veiledninger, laget en rapport om gode metoder for å forebygge og redusere utfordrende atferd.

De har også laget et hefte som sammenfatter metoder og erfaringer fra rapporten.

Et resultat av arbeidet er en liste (fritt oversatt fra dansk) med 8 punkter for å redusere utfordrende atferd:

 • Fagpersonalet har kunnskap om brukers ressurser og utfordringer
  gjennom systematisk kartlegging
 • Fagpersonalet har kunnskap om atferdens funksjon for bruker,
  for eksempel behovet for å kommunisere med omverdenen
 • Fagpersonalet har kunnskap om målgruppen og årsaker til utagerende atferd
 • Individuell tilrettelegging
 • Fagpersonalet tilrettelegger for gode relasjon til bruker
  og møter bruker på en anerkjennende måte
 • Fagpersonalet legger tilrettelegger for brukermedvirkning
 • Bruker lærer strategier for å mestre sin egen hverdag
 • Tjenestetilbudet tilrettelegger for fysiske og organisatoriske rammer,
  så de fremmer trygghet og trivsel for brukere og personalet

 

 

Del
Del
Del
Del