Fokus på personer med utviklingshemming/autisme med psykiske lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP) er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse.

Det er et stort behov for mer kunnskap på dette viktige området og endelig er det en samlet nasjonal satsing.  På sidene til NKUP finner du oversikt over oppdatert forskning og faglitteratur på området.  Noen av undersidene er fortsatt under arbeid.

Sentrale oppgaver for kompetansetjenesten vil være å:

  • sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til spesialisthelsetjenesten.
  • bidra i relevant undervisning.
  • bidra til forskning og etablering av forskernettverk.
  • sette i gang og drifte fagnettverk.
  • samarbeid med universiteter og høgskoler for å tilrettelegge for utdanningsløp innen kompetanseområdet ved behov.

Du kan holde deg oppdatert på det som handler om temaet ved å abonnere på NKUPs nyhetsbrev.

Del
Del
Del
Del