Tilsynsrapport om tvang og makt fra LDO

I denne viktige rapporten fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som kom rett før sommerferien, får vi følge 32 vedtak om tvang og makt etter hol kap. 9 fra Fylkesmannen i Hedmark.  Rapporten tar for seg det rettslige grunnlaget for tiltak med tvang og makt, beskriver selve tiltakene og brukerens egen medvirkning.  Den beskriver også deler av saksbehandlingen og Fylkesmannens oppgaver.  Ombudet forsøker å finne svar på følgende spørsmål: Følges reglene og ivaretas utviklingshemmedes rettssikkerhet i praksis?

Ombudet håper også på at denne rapporten vil synliggjøre utfordringer, få Fylkesmennene mer på banen, fremme utviklingshemmedes rettigheter og bidra inn i det arbeidet som nå foregår med tvangsbegrensningsloven og meldingen til stortinget om utviklingshemmedes rettigheter.

I begynnelsene av måneden sendte Santarash (V) et skriftlig spørsmål til helseminister Høie om denne saken og fikk svar noen dager senere, lese hele saken her.

Del
Del
Del
Del