8 småfilmer om viktige temaer

NAKU har laget en serie med 8 videoer som handler om selvbestemmelse, samtykkekompetanse og beslutningsstøtte.

I åtte filmer som er tenkt å kunne brukes som utgangspunkt for diskusjon i personalgrupper og for pårørende og verger, diskuteres de over nevnte temaene.
Filmene er ikke tekstet og dessverre ikke laget for mennesker med utviklingshemming.

Først kommer en liten trailer med klipp fra de 8 filmene.

https://www.facebook.com/utviklingshemming/videos/577007262872291/

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi har gjennom lovverk og konvensjoner.

I film fire ser vi på selvbestemmelse i møte med systemet; medborgerskap. Hvordan vi som samfunn tilrettelegger og organiserer og hvilke systemer vi utvikler for å støtte opp om borger som gjør seg bruk av disse, har dypest sett å gjøre med vår forståelse å gjøre. Hvis vi forstår det slik at noen trenger støtte og hjelp for å kunne greie seg, går vår forståelse i retning av at det er visse begrensninger hos personen som krever støtte. Hvis vår forståelse er at samfunnet legger hindringer i veien for enkelte og at det derfor er påkrevd å regulere dette, går vår forståelse i retning av hindringer og begrensende faktorer i samfunnet.

I film 6 går vi nærmere inn på hvordan man vurderer samtykke. På noen områder krysser samfunnets ansvar og forpliktelser personens rett til å bestemme på en slik måte, at det finnes normative oppfatninger og rettslige bestemmelser som innebærer at retten til selvbestemmelse overprøves. Aller først vil vi understreke at kanskje det viktigste grunnlaget for vurderingen, ligger i å gjøre seg godt kjent med personen og å etablere en god kommunikasjon med vedkommende.

I film 7 går vi videre med beslutningsstøtte og hvordan det kan forstås. FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser peker flere steder på retten til å gjøre egne valg, og om rettslig handleevne. Beslutningsstøtte er aktualisert og gitt særskilt oppmerksomhet som et middel til å støtte opp enkeltpersoners rettslige handleevne. Det bryter med en «tatt for gitt» tilnærming om at eksempelvis utviklingshemming automatisk betyr at vedkommende settes under vergemål.

I den åttende og siste filmen ser vi hvordan beslutningsstøtte kan utøves.

Del
Del
Del
Del