E-læring om personlig hygiene

Karde AS har utviklet et nettsted om personlig hygiene spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.  Vi har ennå ikke testet det

Det er fortsatt plasser igjen

«Dette var et bra og spennende program» har folk sagt om Mestringsteknologi-konferansene som vi skal ha i Asker kulturhus 23.

8 småfilmer om viktige temaer

NAKU har laget en serie med 8 videoer som handler om selvbestemmelse, samtykkekompetanse og beslutningsstøtte. I åtte filmer som er tenkt

Dette bør du se!

Mennesker med utviklingshemming er stor sett fraværende på TV-skjermen, men den siste tiden har det vært to programmer som du

Mestringsteknologikonferansen 2020

Tenker du at utviklingen på området velferdsteknologi kan bidra til at mennesker med utviklingshemming kan få økt selvbestemmelse, mer brukermedvirkning

Hvordan ser godt ut?

Mange har lenge etterlyst overordnede retningslinjer for arbeidet med tjenester til utviklingshemmede ute i kommunene.  Etter planen vil Helsedirektoratet sommeren

Brukermedvirkning i praksis

Ridderne har de siste årene gjennomført ulike opplegg og oppdrag knyttet til brukermedvirkning og selvbestemmelse, både med og uten brukere. 

Oppfør deg pent!

Helse Fonna har laget noe de kaller ViMo (videomodellering av sosiale ferdigheter) eller «videoeeksempler på god oppførsel» som det også

Styre sine egne penger

Dette danske prosjektet har hatt som målsetting å utvikle et materiale som kan brukes for å øke utviklingshemmedes ferdigheter i

Sikre riktig helsehjelp

Nå har kartleggingsverktøyet «Tidlige tegn» blitt digitalt og kan fylles ut som elektronisk versjon.  Verktøyet har som hensikt å bidra

Lettlest tilsynsrapport

I 2016 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn i 57 kommuner.  Fylkesmennene var ansvarlig for tilsynet og målet var å kartlegge

Velferdsteknologi i praksis

I en boligblokk på Emma Hjorth rett utenfor Sandvika har Bærum kommune innredet en leilighet fullstappet med velferdsteknologi som mennesker

Ny mal for tvangsvedtak

Helsedirektoratet har nylig utarbeidet en ny mal for vedtak etter kap. 9.  Den nye malen erstatter tidligere førstegangsvedtak, fornyelsesvedtak og

Riktige venner

Utviklingshemmede som besøksvenn for eldre på sykehjem har blitt en suksess i Danmark. I denne filmen følger vi Finn og Fredrik

Prosjekt Mombasa 2017

Enebakk lokallag av NFU gjør noe som mange av oss bare tenker på.  De har et mål om å samle

På lik linje

Rettighetsutvalget overleverte 4. oktober NOU 2016:17 «På lik linje» til barne. og likestillingsminister Solveig Horne. Her kan du se video

Kommunikasjon for alle

Utdanningsdirektoratet har nylig laget en meget oversiktlig og gjennomarbeidet nettveileder for dere som jobber med personer som har behov for en eller

Skattejakt i hele verden

For mange er geocaching en ukjent verden.  Ridderne har erfaring med at dette er en aktivitet du bør prøve. Denne

Oppdatert rundskriv

I nyhetsbrevet for mai 2015 skrev vi om det nye rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven. Nå har det kommet et

Fungerer det?

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet utgitt en rapport om hverdagsrehabilitering. Det er for første gang foretatt en

Utviklingshemmede i fengsel

NRK har de siste dagene hatt flere artikler og reportasjer om utviklingshemmede i norske fengsel og hvilke soningsforhold de lever

Guide til velferdsteknologi

Socialt Udviklingscenter SUS i Danmark har siden 2006 jobbet med velferdsteknologi og har nå laget en IT-bank hvor du kan

Alt om oss, med oss

Utviklingshemmede flere steder i verden er opptatt av selvbestemmelse og dermed retten til å bestemme i eget liv. De som

Omsorg for døende barn

Barn som har alvorlige livstruende eller livsbegrensende sykdommer utgjør en svært sårbar gruppe med spesielle behov. For å gi disse

Tvang og makt

Etter at det nye veilederen for Kap. 9 kom ut først rett før sommeren og så med en endelig utgave

Arbeid med mening

I Furesø kommune i Danmark har 7 personer med utviklingshemming meningsfylt og variert arbeid i et sykkelverksted. Her er det

Ny veileder for BPA

På side 22 i siste nummer av «Samfunn for alle» som kom ut i disse dager, omtales det nye rundskrivet fra

Ingen hemmeligheter

SOR – Samordningsrådet har laget et nytt e-læringskurs som er lagt ut på helsekompetanse.no sammen med de andre kursene de har har laget.  Denne gangen

Living Buddy

Living Buddy er en gratis treningsapp som er utviklet av vår danske samarbeidspartner Living IT Lab på området velferdsteknologi.  Appen er lastet ned over

Å skaffe seg egen eid bolig!

Husbanken har i samarbeid med Bufdir laget en ny boligveileder som retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. Veilederen skal gi kunnskap

I møte med fremtiden

Vil du være bedre forberedt på fremtiden, med strammere kommuneøkonomi, mer selvbestemmelse og brukermedvirkning og ikke minst et nytt syn

Nye veiledere

Fra 1. november 2015 har Helsedirektoratet kommet med nye prioriteringsveiledere, både for habilitering av voksne og for habilitering av barn og unge i

Midler som ikke brukes

Ordningen med mulighet for å søke om støtte til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er tydeligvis ikke godt nok kjent,

Ta den i bruk!

Ridderne oppfordrer alle til å ta i bruk ordbanken.no.  I de neste fire månedene ønsker vi at antallet brukere av ordbanken dobles for hver måned.

Personvern og nettvett for alle

Personvern og nettvett er viktige for alle mennesker, også mennesker med utviklingshemming.  Flere og flere tar i bruk nettet med

Plass til alle i speidern!

Norges Speiderforbund har utgitt en nye veileder som heter «Hva kan vi gjøre for Ole og Hanne«. Veilederen gir praktiske råd

Sosialt entrepenørskap

Sosialt entrepenørskap handler om å starte bedrifter med en sosial profil.  Katinka Greve Leiner, som er direktør i Ferd Sosiale

Bruk av Sosial IT

Socialt Udviklingscenter (SUS) i Danmark har siden 2006 jobbet med området Sosial IT. De har som visjon at alle mennesker

Fontene forskning på nett

Fantes tidligere bare i papirutgave.  Fontene forskning er et tidsskrift med artikler om aktuell forskning innen sosial- og helsefaglig arbeid. 

Eksempler på velferdsteknologi

SenseMother er en teknisk løsning som kan holde orden på om ulike oppgaver er gjennomført, temperatur eller mosjonsvarsler. Ved hjelp

Brukerveileder

Ridderne har deltatt som norsk partner i et samarbeide med Udviklingshemmedes landsforbund i Danmark – ULF.  Med i samarbeidsprosjekt er også utviklingshemmede fra Færøyene, Gjøvik kommune, Bærum

Ridderne tilbyr flere tjenester

Video er et meget nyttig verktøy til opplæring, for dokumentasjon eller som informasjon.  Når velferdsteknologien nå får en større utbredelse, blir også bruk

Viktig rundskriv er revidert

Rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven er nå revidert og tilgjengelig i oppdatert versjon. Det er gjort en del endringer siden det forrige

Nordiske boforhold

Det nordiske samarbeidet Nordens Välfärdscenter Välfärdscenter (NVC) har laget et hefte om boforholdene for utviklingshemmede i Norden. Formålet er å vise hvordan

Rapport om levekår

Anna Kittelsaa, Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro har laget en rapport om levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet

Et annerledes reisebrev

En tidligere medarbeider i Ridderne, Jan Gunnar, er aktiv i et arbeid som vi gjerne støtter opp om. Budbringeren oppfordrer alle

Ordbanken er klar

Ordbanken er nå klar til bruk og du finner den på ordbanken.no.  Målet med ordbanken er at de som trenger

Film om retten til trosfrihet

Ridderne og ikke minst vår medarbeider Steinar Wangen har bidratt til denne filmen.  Filmen som varer i ca. 12 minutter tar opp

Ny ordbank snart ferdig

Ridderne har jobbet med ordbanken i flere omganger.  Arbeidet startet i 2012 når nærmere 1500 ord som er viktige for

Utviklingshemmede med i referansegruppen

Regjeringen har satt ned en referansegruppe som skal samarbeide med det offentlige rettighetsutvalget om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Foreldre med kognitive vansker

NTNU Samfunnsforskning har gjennomført en studie av familier der en eller begge foreldrene har en utviklingshemming eller andre kognitive vansker.

God jul og Godt nyttår

Ridderne ønsker alle sine kontakter, samarbeidspartnere, nye og gamle kunder – en fredfull førjulstid, God Jul og ikke minst et

Nye hefter om tro og livssyn

«Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn» er tittelen på et hefte som er gitt ut

Viktig nettside om seksuelle overgrep

19. november lanserte Barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ny nettside om retningslinjer om hva man gjør når utviklingshemmede

Historisk begivenhet i FN

På et stort sidearrangement i FN i Genève fikk fire unge mennesker med utviklingshemning fra Bulgaria, Tsjekkia og Spania anledning

Utvalget er satt ned

Utvalget som skal jobbe med Stortingsmeldingsmelding 45 Frihet og likeverd har blitt nedsatt. Utdrag fra mandatet. «Utvalget blir bedt om

God sommer!

I løpet av august vil Fridtjof og Steinar sende deg en epost og stille noen spørsmål om «Budbringeren» og om behovet for brukerforelesere. 

«Kom og se – så godt»

Prosjektet «Kom og se – så godt!» er nå ferdig og sluttproduktene har blitt en rekke filmer som er lagt ut på

«Ingen hemmeligheter»

«Ingen hemmeligheter» er et E-læringskurs som sier noe om hvordan det jobbes for å hindre at det blir begått seksuelle

Deg, meg og fellesskapet

«Dig, mig og fællesskabet» er et spennende tilbud laget av utviklingshemmede. Dette er et gratis kurstilbud med mye materiale i

Skandinavisk samarbeid

«I vår ska några personer från Grundens Rikskansli åka till Norge för att utveckla nordiskt samarbete. Detta ska på sikt

Har du et datatips?

Ridderne har arrangert flere datakurs for utviklingshemmede som jobber på Bærum kommunale Arbeidssentre. Temaene vi har vært innom er facebook,

Unngå vold på arbeidsplassen

Det Danske arbeidstilsynet har i januar 2014 utgitt «Et godt psykisk arbeidsmiljø» som er en brosjyre om hvordan man unngår

Foreslår levekårsutvalg

En enstemmig Arbeids- og sosialkomite foreslår at Stortinget ber regjeringen om å sette ned et utvalg som skal komme med

20 års fest i Norge og Danmark

Ridderne gratulerer både Utviklingshemmedes landsforbund (ULF) og Rådgivningsgruppen i Bærum (RGB) som begge fyller 20 år i disse tider. Utviklingshemmedes

Gjelder en av fire med autisme

I forordet til rapporten kan man blant annet lese at autisme og epilepsi er en veldig vanlig dobbeltdiagnose. Autismeforeningen og

God Jul og Godt Nyttår

Ridderne AS vil få takke alle våre samarbeidspartnere for et begivenhetsrikt 2013 og vil med det få ønske alle en

Nettside for vernepleiere

Vernepleierportalen.no er en nettside som viser hva høyskolen kan tilby. Er du vernepleier er kanskje denne siden noe for deg?

Ordbank for utviklingshemmede

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) har laget ordbank for utviklingshemmede. Ordbanken inneholder over 1000 ord fordelt på 11 sentrale samfunnstemaer.

Kongens fortjenestemedalje

Ridderkollega Sissel Hofgaard Swensen mottok Kongens Fortjenstmedalje for sin livslange innsats for mennesker med utviklingshemming. Begrunnelsen for utdeling er at

Autisme i endring – anbefales

Autismeforeningen i Norge holder sitt årlige fagseminar fredag 15. november med tema «Autisme i endring».  Denne gang på Thon Hotel

Like muligheter for alle barn

Regjeringen legger frem rapport om mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Rapporten inneholder en oversikt over

Tsjekkia rapporteres til FN

FNs menneskerettighetskomite har i et offentlig brev oppfordret Tsjekkia til å opprettholde funksjonshemmedes rettigheter. Komiteen har behov for å sikre

Fagkonferanse for Helse Sør-Øst

Regionalt senter for utviklingshemmede og Glenne regionale senter for autisme inviterer i år igjen til fagkonferanse på Storefjell Resort Hotell

Et verdigt liv

På FOs sider om yrkesfag kan man lese om at Nordisk forum for sosialpedagoger (NFFS) har gitt ut heftet «Et

Budbringeren tilbake

Endelig er «Budbringeren» tilbake etter et opphold siden mars, på grunn av forandringer i redaksjonen, ny dataløsning og avvikling av

Nytt faghefte

NAKU har gitt ut det første fagheftet i en serie som skal ta opp psykisk helse og utviklingshemming. Temaene som tas

FN-konvensjonen på lettlest

Det er laget en lettlest versjon av FN-Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne Denne utgaven har Barne-, ungdoms

Ratifikasjon av FN-konvensjonen

I Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker

Stortinget godkjenner ratifikasjon

Tirsdag 19. mars samtykket Stortinget til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Det var ikke mye uenighet

Høringsnotat om levekår

Høringsnotatet til den kommende meldingen til Stortinget om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming er nå klart og sendt

Nytt faghefte

NAKU har gitt ut det første fagheftet i en serie som skal ta opp psykisk helse og utviklingshemming. Temaene som tas

Litt annerledes eller ikke?

På Trygdekontoret 20. februar har Thomas Seltzer invitert Hege-Anette Havik, Hansine Finvik og Olav Grimdalen jr. fra Tangerudbakken.  Thomas møter sine

Livsfortellinger

Rett fra hjertet er et spennende dokumentarprosjekt om kjærlighet, savn, glede og mestring. Rett fra hjertet var et livsminneprosjektet som

Nytt år og nye muligheter

Ridderne håper at 2013 blir det året hvor den nedadgående trenden for utviklingshemmedes tilbud snur.  Ratifisering av FN-konvensjonen, ny vergemålslov

Under- eller overseksualisert

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gjennomførte 12. desember 2012 i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus en fagdag om personer

Ønske om å delta mer

En fersk doktorgradsavhandling om barn deltagelse i fysisk aktivitet, skrevet av Astrid J. Nyquist, gir oss økt kunnskap om betydningen

Retten til å være med

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjelder for ALLE.  En forutsetning for å kunne benytte seg av rettigheter er at du kjenner disse. 

Mye aktivitet

November og første del av desember har vært en travel periode.  Ridderne har fått oppdraget med å lage en lettlest

Barns rettigheter

FN avholdt nylig en konferanse om konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Disse rettighetene gjelder like mye voksne som

«Livskvalitet – for alle?»

Autismeforeningen i Norge inviterer til seminar på Hamar fredag 23. november kl. 10.00 til 15.15.  Seminaret skal foregå på Rica Hotel

Flyttet til nytt kontor

Ridderne har ikke lenger kontor i Sandvika, men har flyttet til historisk grunn, rett ved siden av museet på Emma

Livet slik Marius ser det

Marius Kristiansen fra Austvatn er en ung mann på 23-år som har begynt med en fast spalte i Odalsportalen.  Spalten er

Første individuelle klage

CRPD/C/7/D/3/2011 FN’s Komite for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne har i mai 2012 offentliggjort komiteens første uttalelse i forbindelse

Hvilken kunnskap har vi?

Kunnskap om levekårene til grupper som lett kan komme dårligere ut enn andre er viktig. Hvilken kunnskap gir offentlige data

Spennende om fritid

I nyhetsbrev nr. 3/2012 fra Fritid for alle anbefaler de leserne å ta en titt på hjemmesiden til Høyskolen i

Tid for sommer!

For Ridderne er det alltid en hektisk innspurt før vi går inni en roligere periode om sommeren. Tradisjon tro, det

Nye artikler om psykisk helse

NAKU har tre nye artikler om mennesker med utviklingshemming og psykisk helse.  Artiklene kan du finne NAKUs kunnskapsbank.  Her følger en

Kompetanseheving

Samordningsrådet SOR skriver på sine hjemmesider at de lar seg imponere over kompetansesatsingen Karmøy kommune gjør for dem som jobber for

Variert!

Ordet bekriver godt både vårværet og hva Ridderne har holdt på med denne våren. Mye tid er brukt til å

FN-konvensjonen

Endelig skal regjeringen fremme forslag om ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som ble vedtatt av

Privatdetektiv med Downs syndrom

I regissør Bård Breiens nye film «Privatdetektiven» spilles hovedrollen av Svein Andre Hofsø som har Downs syndrom, og som tidligere

Stortingsmelding

Selv om det er noen uker siden pressemeldingen (4. mai) kom, med informasjon om at BLD vil koordinere arbeidet med

Oppdatert nettsted

Vi ønsker alle velkommen til våre nye nettsider. Hvis du liker det du ser, så fortell andre om det. Vi

Sorteringssamfunn

I Danmark diskuteres det nå om det foregår en sortering på hvem som er berettiget til å få medisinsk hjelp,

En viktig stemme

Vår gode venn og samarbeidspartner Steinar Wangen skal representere Norge i The European Song Festival 2012 som et av 11 europeiske

Himmeljegerne

Himmeljegerne er to brødre som sammen har en drøm om å krysse Grønland på ski.  Det som er spesielt er at

Masteroppgave om selvbestemmelse

Gøril Moljord har nylig avsluttet sitt masterstudie med oppgaven «Det autonome subjekt – Analyse av selvbestemmelse i møte med utviklinghemming».  Vi vil informerer

Kurs på Sunnmøre

Ridderne på Sunnmøre!  Nei, vi har ikke etablert distriktskontor, men vi holder gjerne kurs over hele landet. Tirsdag 21. september

God jul 2011

Ridderne ønsker alle sine lesere en God Jul og et Godt nyttår.  Dette nummeret av Budbringeren blir kort, fordi du

Fritid med mening

Knut er hekta på motorsykler og får av og til mulighet til å sitte på. Helene er støttekontakten hans og hun forteller om

Siden sist for november

I slutten av oktober foreleste Ridderne  i Kristiansund for ansatte som jobber med avlastning og i barnebolig i forbindelse med

Hold deg frisk

Nytt hefte om kosthold! Heftet «Hold deg frisk med bra mat og trim» er skrevet spesielt for mennesker med utviklingshemning. Målet

Ny bok fra Universitetsforlaget

Redaktørene Ivar Mæhle, Jarle Eknes og Gunnar Houge står bak en grundig presentasjon av mange av årsakene til utviklingshemning.  Boken

Retningslinjer fra Helsetilsynet

Statens Helsetilsyn har laget retningslinjer for Fylkesmannens oppgaver etter sosialtjenestelovens kapittel 4A (Internserien 7/2011). Fylkesmannen har som oppgave å kontrollere kommunenes beslutninger

Facebook og E-læring

Det har så langt vært en travel og spennende høst for Ridderne. Siden forrige nyhetsbrev har vi holdt tredagers kurs

Født til uførepensjon

Ville du gått på jobb hvis lønna kun rakk til bussbilletten tur-retur arbeidsstedet?  Siri Tajet har skrevet en tankevekkende fagartikkel

Ridderne gratulerer Rælingen

Fylkesmannen har ikke for vane å skrive tilsynsrapporter uten avvik eller i det minste en bitte liten merknad.  Derfor er

Studietur til London

I slutten av november vil vi i samarbeid med LVSH arrangere en studietur til London over 2-3 dager i slutten av november. 

Kropp, identitet og seksualitet

«Kropp, identitet og seksualitet» er et nyutviklet materiell som kan brukes i undervisning, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet

Planlegging av høsten

Endelig er høsten her! Det er kanskje ikke alle som er enige i akkurat det, men for oss i Ridderne

Lett lest informasjon om valget

Mange utviklingshemmede opplever at informasjon ikke er tilgjengelig, fordi det blandt annet brukes mange ord de ikke forstår.  Dette gjelder

Dette er viktig kunnskap

Fagenheten Utviklingshemning og aldring, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, inviterer til en nasjonal helsekonferanse i Oslo 20. oktober om hvordan vi

Må bare sees

For en stund siden fikk jeg et tips om en video som jeg burde se.  Den har styrket mitt syn på at vi

Rettigheter som alle andre

En undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra Landsforeningen LEV, som er det danske motstykket til NFU i Norge,

Viktig rapport

Denne rapporten presenterer noen hovedtrender i utviklingen av utviklingshemmedes levekår og tjenester, slik det kan leses ut av en serie

Stolthetsparaden 2011

Vi oppfordrer alle til å stille opp på Universitetsplassen denne viktige dagen, nemlig lørdag 18. juni kl. 12.00 og vise vår

Makt mot barn og unge

Ny dansk hjemmeside setter fokus på maktanvendelse over for plasserte barn og unge.  Bruk av makt over for plasserte barn og unge

Likeverd og deltagelse

En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom for graden ph.d.i helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Line M. Sagens tema for avhandlingen

Varmen har kommet

En hyggelig og travel vår for Ridderne! I løpet av mai har vi avsluttet «Riddere uten rustning», samt holdt kurset

Mitt sykehuspass

En prosjektgruppe ved Aldring og helse har utviklet et program for helsesjekk ved utviklingshemming.  Programmet er utviklet fordi forskning har

Vel overstått påske!

Vi håper dere alle har hatt en fin og solrik påske enten dere har hatt fri eller jobbet.  I perioden

Livsbilder

Gjennom en artikkel i Norsk Ukeblad og en bildebok på 64 sider laget til en avgangseksamen i grafisk design av Sara Nygaard blir vi

Nytt nettmagasin og NTA-nedlastning

Redaktør Kai-Ove Ottersen inviterer alle interesserte til eMagasin for Atferdsanalyse.  Det første nummeret er på hele 53 sider og inneholder flere artikler,

«Mangfold og muligheter»

Stiftelsen SOR har i samarbeid med flere laget  «Mangfold og muligheter», som er en samling E-læringskurs for alle som jobber

Ny bok om tvang og makt

Jørn Kroken har nylig kommet med en bok som handler tar for seg flere viktige sider ved kapittel 4A i

Video og psykisk helse

NAKU har laget tre videoer som tar for seg problemstillinger knyttet til psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming. Den første videoen tar

Viktig rapport fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut sin rapport for 2010.  Rapporten inneholder en oversikt over antall saker knyttet til bruk

I tiden som har gått …

… siden siste utgave av Budbringeren har vi hatt mange oppdrag med stor variasjon mellom oppdragene. Vi har fortsatt arbeidet

Demens og utfordrende atferd

Ridderne tar oppdrag knyttet til arbeid med personer med demens og utfordrende atferd! Vi har erfaring med både kursing og

Utviklingshemming og seksualitet

Håndboken «Utviklingshemming og seksualtitet – forebygge og håndtere overgrep» er et viktig bidrag i arbeidet med å forstå og legge

Gamle sider i ny drakt

Mange av oss har opplevd LUPE-sine sider som statiske og kjedelige, men nå har de fått en grundig «ansiktsløftning» og

SÅ GODT!

Endelig har den kommet, kokeboken for folk med liten leseerfaring, skrevet for mennesker med utviklingshemming, men selvfølgelig så god at

Fagnettverk med ny hjemmeside

Nasjonalt fagnettverk om utviklingshemning og psykisk lidelse har fått nye hjemmesider og disse er flyttet til NAKUs hjemmeside. I kunnskapsbanken finner du artikler og fagstoff

«Respekt og verdighet»

Den heldige vinneren av kr. 10.000.- til en personalaktivitet er Tjeldveien botiltak i Tønsberg kommune, tilhørende «Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede»

Mer utsatt enn andre barn

Barn med funksjonshemning har større risiko for psykisk uhelse enn andre barn. Det går frem av en svensk undersøkelse som

Ny nettside for gammel forening

Landets første støttekontaktforening ble dannet i 1984 av åtte personer som var støttekontakter i Stavanger. Disse hadde sett problemene med

Det gode samspill

Nordens välfärdscenter har gitt ut et arbeidshefte «Det gode samspill».  Heftet er er resultat av et delprosjekt under hovedprosjektet «Levevilkår i

Ridderne på Facebook

Nå har vi også opprettet en side på Facebook. Her vil vi legge ut koblinger til artikler, nyheter og annet

Opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet Tvang og makt er nå tilgjengelig! Etter en lang, men spennende og morsom, prosess er opplæringsprogrammet nå tilgjengelig for

Mitt liv

Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for utviklingshemmede og ULOBA har gått sammen i en allianse for å kjempe frem en individuell

Flere steder

Vi har hatt høy aktivitet så langt denne høsten. Høstsemesteret ble innledet med to kurs i saksbehandling sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Bruker spør bruker

«Bruker spør bruker» er en fortsettelse av det EU-prosjektet  Ridderne var med på i samarbeid med NFU og Bærum kommune høsten 2009. 

Oversikt over E-læring

I Faghyllen har vi har samlet en del nettsteder som tilbyr opplæring over nettet.  De fleste av tjenestene er gratis og kan

God sommer

Ridderne ønsker alle lesere av Budbringeren en god sommer. Store deler av juni har gått med til å avslutte vårens prosjekter

ISO-sertifisering

Ridderne gratulerer Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning/autisme, klinikk for psykisk helse og avhengighet (PPU Dikemark), med ISO-sertifiseringen fra Veritas den 31.

Stolthetsparaden 2010

Vi vil minne våre lesere om årets Stolthetsparade som arrangeres i Oslo lørdag 12. juni. Paraden er funksjonshemmedes egen markering

Klart for bestilling

Riddernes opplæringsprogram «Tvang og makt  i arbeidet med personer med utviklingshemning er nå klart til bestilling fra forlaget Aldring og

Nytt opplæringsprogram

Tvang og makt i arbeidet med personer med utviklingshemning – er et opplæringsprogram som er utviklet av Ridderne med støtte fra

Viktige nyheter

Onsdag 28. april kommer prinsesse Märtha Louise til Empo tv! Hun skal være gjest i stolen. Hvis du har tips

Its a jungle out there!

Årets utgave av den populære Jungelhåndboka har kommet.  I likhet med tidligere utgaver gir boka en enkel oversikt over velferdsretten,

Utviklingshemning og oral helse

Behandlingssituasjoner der personer med utviklingshemning er pasienter kan i mange tilfeller stille store krav til helsepersonell, langt utover det orale

Trosfrihet og tilgjengelighet

«Vi trodde ikke vårt lokale trossamfunn ville være i stand til å inkludere sønnen vår i fellesskapet. Derfor prøvde vi

Kan e-læring gi bedre helseoppfølging?

NAKU presenterte 8. mars et e-læringsprogram som har som hovedformål å styrke helseoppfølgingen av personer med utviklingshemning.  NAKUs rapport fra desember 2007

Ridderne på NAFO-seminaret

Norsk atferdsanalytisk forening inviterer til Nafo-seminar 5.-9. mai på Storefjell høyfjellshotell.  Ridderne skal holde forelesningen «Mission impossible – eller ser

Om å være besteforeldre

«7 besteforeldre» utgis på nytt av Frambu i samarbeid med Handikappede Barns Foreldreforening I informasjonsheftet «7 besteforeldre» forteller par og enslige

Doktorgrad om tvang og makt

Bjørn Henning Stenstad har disputert for ph.d.graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen Heimelsspørsmål i behandling og

NAKU har lansert Læringsportal

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) har opprettet seksjonen Læringsportal på sitt nettsted. Første opplæringstiltak er Pasientrettighetslovens kapittel 4A. NAKU har

Høstens åpne kurs er klare

Under fanen Tjenester finner du en oversikt over høstens kurs som er åpne for alle. Du kan enten trykke på det enkelte

Nyheter fra fagfeltet

Meld deg på nyhetsbrevet. Fyll ut med e-post, etternavn og fornavn i feltene til venstre. Bekreft din registrering i e-posten

Üppdrag granskning SVT

Det var skremmende å se de to reportasjene på svensk TV om hvordan  noen utviklingshemmedes hverdag fortoner seg i vårt

Vi vil, vi vil, men får vi det til?

Sosial- og helsedirektoratet har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en rapport som beskriver en

DVD-prosjekt

Nytt opplæringstilbud om kap. 4A i  pasientrettighets- og sosialtjenesteloven Ridderne har lenge sett behovet for undervisnings materiell som kan brukes

Temadag

Temadag om evalueringen av LOST Kap. 4A. Nordlandsforskning skal i løpet av januar/februar 2008 ferdigstille evalueringen av Kap. 4A. I

Landsomfattende tilsyn 2006

Landsomfattende tilsyn – 2006 Fylkesmennene har i et landsomfattende tilsyn undersøkt om kommunene legger til rette for minst mulig bruk

Tvang – helsehjelp

Kapittel 4A i Sosialtjenesteloven omhandler ikke bruk av tvang og makt i forbindelse med tvangsmedisinering, tvungen medisinsk undersøkelse og/eller behandling. 

Avvik i nesten alle tilsyn

Helsetilsynet har offentliggjort oversikten over tilsyn med sosialtjenesteloven.  I 17 av 19 tilsyn er det avvik med tvang og makt.

Hvem bestemmer hva?

Det er mange hensyn som skal tilfredsstilles når arbeidstid skal diskuteres.  Når det i tillegg er personers liv som arbeidet