Variert!

Ordet bekriver godt både vårværet og hva Ridderne har holdt på med denne våren.
Mye tid er brukt til å sluttføre arbeidet med den nye hjemmesiden vår. Vi håper du har besøkt den!


Vi har holdt en rekke ulike kurs denne våren. Vi har holdt to tretimers kurs om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A for Fet kommune. I bydel Alna , Oslo kommune, har vi holdt det niende «Riddere uten rustning» kurset. Etter 3 intensive kursdager får deltagerne sitt velfortjente kursbevis (se bilde).

I slutten av april holdt vi dagskurs i kapittel 9 for Eidsberg kommune. Denne dagen ble det også lagt opp til et kort gruppearbeid med påfølgende diskusjon i plenum,

Videre har vi vært på Frydenhaug skole i Drammen og snakket om bruk av makt og tvang i skolen. Ridderne har også forelest om etisk refleksjon på fagdag for barnevernet. Dagen ble arrangert i regi av Fagforbundet i Oslo.

Nettverksgrupper i Fet kommune og Røyken kommune har blitt videreført. Det samme har rådgivnings- og veiledningsoppdragene for kommunenen Bamble og Gol, samt for Bølstadlia avlastnings og omsorgsenter.

Del
Del
Del
Del