Ledige plasser på kurs i november 2018

Ny frist 31. oktober for å melde seg på kurset som er 16. november i Sandvika, rett utenfor Oslo, med temaet saksbehandling kap. 9.

Kurset gjennomføres med en liten gruppe deltakere (5-12)personer for å sikre god dialog og gode prosesser.
Vi tar utgangspunkt i Helsedirektoratets nye mal for vedtak og går systematisk gjennom punkt for punkt.  Det blir utdelt kursmateriell som er nyttig for det praktiske arbeidet og hver enkelt deltager følges opp i ettertid.

Synes du det er vanskelig å skrive et kap. 9-vedtak, så er dette kurset for deg.
Du vil få svar på alle dine spørsmål og tilegne deg nyttig og nødvendig kunnskap på området.

Arbeid med kap. 9 vedtak er en krevende saksbehandling og det er mange ting man skal huske på og ikke minst besvare med en faglig og etisk forsvarlig begrunnelse.
Kursets foreleser har 20 års erfaring med lovverket og enda lenger erfaring med målgruppen.

Det er satt av tre datoer for kurs høsten 2018 for å kunne tilby jevnlig dagskurs og veiledning i dette viktige og kompliserte arbeidet.  Velkommen på kurs i oktober, november eller desember.  Sjekk lenken over for nærmere informasjon om kursene.

Del
Del
Del
Del