Oversikt over E-læring

I Faghyllen har vi har samlet en del nettsteder som tilbyr opplæring over nettet.  De fleste av tjenestene er gratis og kan være et godt supplement til annen opplæring.  Vi har sett på alle sammen, men ikke prøvd de ut i praksis.  Hvis noen har erfaringer med programmene som de ønsker å dele med andre, formidler vi gjerne disse.  Send oss en bare en e-post.  Hvis du kjenner til noen -læringsprogrammer vi ikke har nevnt, så setter vi stor pris på å få et tips om dette.

Del
Del
Del
Del