Fokus på forebygging av aggresjon og vold

Denne veilederen et et viktig bidrag i arbeidet med å lære utviklingshemmede alternativer til aggresjon og vold i samhandling med andre.  Metoden som presenteres kalles PBS (Positive Behaviour Support) og går i korte trekk ut på forstå hvorfor personen gjør som han/hun gjør, finne alternativer til atferden,  gi økt livskvalitet, lære alternativ atferd, økt kommunikasjon og sikre at de som yter tjenester jobber godt sammen.  Veilederen er oversiktlig bygget opp og har nesten 100 sider med viktig informasjon.  I tillegg har den lenker til videoer på nettet som ytterligere forklarer temaet og kartleggingsverktøy som kan lastes ned.

Du kan laste ned veilederen gratis eller bestille trykte eksemplarer fra SOR for en rimelig kostnad.  Takk til SOR og Bufdir og ikke minst Siv Bjønnum og Helene Myklebustad som har bidratt til å lage denne veilederen.  Du kan også lese mer om veilederen på NAKUs sider.

Del
Del
Del
Del