«Jeg kan» – spennende prosjekt i Ålesund

Prosjektet «Jeg kan-forskning» er særlig opptatt av å forske på hvordan velferdsteknologien påvirker samhandlingen mellom brukerne og ansatte,
men også i forhold til andre.  I prosjektet ”Jeg kan!” skjer det en utvikling av tjenestene, en tjenesteinnovasjon. Det er i hovedsak disse prosessene og erfaringene som forskningsprosjektet skal undersøke, sier Karl Elling Ellingsen, forskningsleder for prosjektet.  Prosjektet er et samarbeid mellom mange ulike aktører.  Du kan lese mer om prosjektet på sidene til NAKU eller Ålesund kommune.  Prosjektet «Jeg Kan», som «Jeg kan-forskning» tar utgangspunkt i, har som hovedmål å bidra til implementering av velferdsteknologi i boliger og livslange tjenester til utviklingshemmede, og til tjenesteinovasjon. I samsvar med nasjonale føringer øker kommunen satsingen på bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Nasjonalt er velferdsteknologi ett av flere innsatsområder for å finne løsning på framtidens utfordringer.

Del
Del
Del
Del