Barns rettigheter

FN avholdt nylig en konferanse om konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Disse rettighetene gjelder like mye voksne som barn.


Det er fortsatt et godt stykke vei å gå når det gjelder barn rettigheter og ikke minst barn med nedsatt funksjonsevne.  Denne gruppen vil gjerne bli hørt og har mange tanker og meninger om sin spesielle livssituasjon som de gjerne vil dele med andre.  Først og fremst vil de være barn som alle andre barn!
Vi kan lese av artikkelen at våre danske venner er i gang med dette arbeidet.
Hvor langt har Norge og Barneombudet kommet?

Del
Del
Del
Del