Sikre riktig helsehjelp

Nå har kartleggingsverktøyet «Tidlige tegn» blitt digitalt og kan fylles ut som elektronisk versjon.  Verktøyet har som hensikt å bidra til at personer med utviklingshemming ikke får en forverret helsetilstand uten at tjenesteyterne er klar over dette.  Helsetilsynet har i sine tilsyn dessverre avdekket at dette er et område med store forbedringspotensiale ute i tjenestene til mennesker med utviklingshemming.  Verktøyet bidrar med andre ord til at vi kan oppfylle lovens krav om gode helse- og omsorgstjenester og være med på å forebygge helseplager.

Det er laget en liten (9 sider) veileder og tre videofilmer til den nye versjonen og det anbefales at man starter med den første kartleggingen (baseline) mellom 30 og 50 år, men allerede før fylte 40 år for personer med Downs syndrom.  Kartleggingen tar under en time å gjennomføre og er laget for alle grader av utviklingshemming.  For dere som har brukt den tidligere papirbaserte versjonen, er spørsmålene de samme og tidligere data fra denne kan enkelt legges inn i den nye elektroniske versjonen.
denne siden finner du all den informasjonen du trenger.

Del
Del
Del
Del