Det blåser en kald vind over landet (2)

I begynnelsen av mai presenterte NFU en sak hvor de ber Fylkesmannen om å føre tilsyn med Horten kommune. Grunnen til ønsket om tilsyn er at NFU stiller spørsmålstegn ved om kommunen med sin praksis ivaretar lovverkets krav til individuelt tilrettelagte tjenester.  Slik som saken er beskrevet i artikkelen stiller vi oss i rekken av bekymrede personer.

Vi oppfordrer våre lesere til tenke over hvilke signaler en slik praksis kan medføre og om det er planer om tilsvarende praksis i din kommune.  Her finner du første artikkel i miniserien Det blåser en kald vind over landet.

Del
Del
Del
Del