Makt mot barn og unge

Ny dansk hjemmeside setter fokus på maktanvendelse over for plasserte barn og unge.  Bruk av makt over for plasserte barn og unge skal forebygges og begrenses mest muligt. Alikevel kan det oppstå situasjoner, hvor maktanvendelse er den eneste utvei.
Den danske Servicestyrelsen hjemmeside «Omsorg og magt» inneholder kunnskap om regler og metoder for å forebygge bruk av makt.  På hjemmesiden finner du blandt annet: beskrivelse af de danske reglene ifm. maktanvendelse, dilemmafilm for å skape debatt og faglig refleksjon, undervisningsmateriale og idebank, oppslagsverk som forklarer lovgivning og veiledning.

Del
Del
Del
Del