Quiz om utviklingshemmedes rettigheter

«Kjenn dine rettigheter» er en quiz som er utviklet av Karde AS i samarbeid med NAKU og NFU. Målet med prosjektet var å øke bevisstheten om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning.
EmpoTV har laget en reportasje om rettighets-quizzen.
Målgruppen er personer med utviklingshemning og deres hjelpere. Quizen tar for seg følgende temaer: Bolig, skole, jobb, fritid, verge, helse og diskriminering. 8 spørsmål i tilfeldig rekkefølge trekkes ut av et utvalg på 30 spørsmål. Det vil si at man kan ta quizen flere ganger og få forskjellige spørsmål hver gang. Til hvert spørsmål følger det en lettlest tekst samt en tegneserie, filmsnutt eller et bilde. Det dukker opp når man trykker på hjelpeknappen. Det er også mulig å få alt av tekst opplest.
Dette er en ny måte å formidle kunnskap til personer med utviklingshemming på og prosjektet har langt på vei lykkes med det.  Våre erfaringer så langt er at det oppleves som spennende, men at quizen har en del svakheter og mulige misforståelser.

Del
Del
Del
Del