Utviklingshemmede i debattprogram

I januar i år har Empo TV hatt debattprogrammer hvor tre utviklingshemmede og en psykolog har snakket om ulike temaer som det å være annerledes, om kjærlighet samt humor og harselering.
Hensikten med debattserien er å gi utviklingshemmede et talerør i saker som angår dem.

Ridderne oppfordrer utviklingshemmede og fagpersoner til å se disse sendingene sammen.  Dette er viktig for økt debatt og for å ta utviklingshemmede på alvor.  Her kan dere se debatten fra 29. januar om humor og harselering.

Del
Del
Del
Del