God jul og Godt nyttår

Ridderne ønsker alle sine kontakter, samarbeidspartnere, nye og gamle kunder – en fredfull førjulstid, God Jul og ikke minst et Godt Nyttår.

Året 2014 har inneholdt mange spennende prosjekter og noen av disse fortsetter neste år.  På vår hjemmeside er vi i gang med å lage en egen side som viser hvilke prosjekter vi er i gang med og hvilke vi kan tenke oss å starte opp eller bidra i forhold til.  Et eksempel er ordbanken (side 58), som er klar for uttesting i disse dager og som vi forhåpentligvis får midler til å drifte videre i 2015.  VI har også bidratt til utviklingen av en lett lest brosjyre om seksuelle overgrep mot voksne utviklingshemmede.

Ridderne ble også med i et samarbeidsprosjekt med ULF i Danmark, samt utviklingshemmede fra Færøyene, Gjøvik kommune og Eidsberg kommune.  Prosjektet er støttet av Nordplus og har fokus på etablering av utviklingshemmede brukerveiledere som skal holde foredrag for andre utviklingshemmede i temaer som brukerråd, selvbestemmelse, rusmidler, hygiene, kosthold osv. Ridderne har vært en uke på besøk hos ULF denne sommeren og var med som tolk og tilrettelegger i forbindelse med ULF og Grundens forelesning på SOR-konferansene «Selvbestemmelse til besvær?» i Bergen i april.

Alna bydel og Gran kommune har gjennomført «Riddere uten rustning» i løpet av 2014 og det er planer for tilsvarende opplæring i 2015.  Ellers er det mange kommuner og private firmaer, samt Fylkesmannen i Finnmark som har gjennomført en-dags opplæring i KHOL kap. 9.  Det har også vært gjennomført flere kveldskurs med pårørende deltakere.  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A har vært tema i forbindelse med en kurs-/veiledningsrekke på et sykehjem i Ski og nettverksgrupper og flytteprosess i Røyken kommune.

Brukerforeleserne er godt i gang med å etablere et nettverk og vil snart kunne presentere mer (tar litt tid) om hva de kan bidra med.

Ridderne har også dette året jobbet med støttekontakter og avlastere, fagforbundet i Oslo, den norske kirken, vernepleierhøgskolen i Oslo og Akershus og ikke minst miljøseksjonen på Frambu.  I samarbeid med ScanHow og brukerforeleserne, hadde vi en stand på SOR-konferansen om velferdsteknologi.  Et område som vi ønsker å bidra mer på.  Vi avslutter dette året med et ønske om at Aktiv Spaniaferie skal kunne gi mange mennesker med utviklingshemming en ferieopplevelse på lik linje med andre borgere.

Del
Del
Del
Del