Stolthetsparaden 2011

Vi oppfordrer alle til å stille opp på Universitetsplassen denne viktige dagen, nemlig lørdag 18. juni kl. 12.00 og vise vår støtte til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

De er både stolte, sterke og synlige, men har som alle andre behov for synlig støtte i sitt mål mot et samfunn med færre barrierer.

Sees vi i Oslo på Stolthetsparaden 2011.

Del
Del
Del
Del