Turnus på brukerens premisser

Det er mange år siden vi så de første turnusene som forsøkte å ta utgangspunkt i brukerens behov, fremfor personalets behov.  Resultatet var stort sett bedre forhold for brukeren og et personale som etter hvert forhold seg til de nye turnusene som den beste måten å jobbe på.

I Bergen er det blitt forsøkt flere varianter av «nye» turnuser.  Forskningsstiftelsen FAFO har evaluert forsøkene og skrevet en rapport.  Du kan lese mer om de brukerrettede turnusen på kommunens hjemmeside eller lese selve rapporten fra FAFO.

Del
Del
Del
Del