Mye aktivitet

November og første del av desember har vært en travel periode.  Ridderne har fått oppdraget med å lage en lettlest ordbank for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og dette arbeidet er allerede godt i gang.  Banken skal bestå av ca. 1000 ord som er viktige for å kjenne sine rettigheter i samfunnet. Mer om ordbanken i nyhetsbrevet for januar.

«Riddere uten rustning» har vært gjennomført for bydel Alna og bydel Gamle Oslo og påørende i Rakkestad har fått høre om Kap. 9.  Vi deltok på Helsedirektorates fagdag om ASK i november og derfor en egen nyhet om rettigheter for de som snakket ASKs.

Ridderne vil også benytte anledningen til å ønske alle kunder, følgere av nyhetsbrev, Twitter og Facebook m.m. en riktig God Jul og et Godt nyttår.

Del
Del
Del
Del