FN-konvensjonen på lettlest

Det er laget en lettlest versjon av FN-Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Denne utgaven har Barne-, ungdoms og familiedirektoratet utarbeidet i samarbeid med Ridderne AS. Formålet med heftet er at barn, unge og utviklingshemmede skal få kunnskap om rettigheter etter konvensjonen. Du kan lese denne med overskriften «Du har rett – lettlest utgave av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne» på:  FN-konvensjonen på lettlest

Del
Del
Del
Del