Brukermedvirkning i praksis

Ridderne har de siste årene gjennomført ulike opplegg og oppdrag knyttet til brukermedvirkning og selvbestemmelse, både med og uten brukere.  18. januar holdt vi en fagdag i Krødsherad kommune med tema brukermedvirkning i praksis.

Vi startet dagen med å sette fokus på deltagernes egen oppfatning av egne viktige verdier og valg i livet.  Vi fortsatte med å se nærmere på i hvilke lovverk som stiller krav til brukermedvirkning  og som dermed er styrende for vårt arbeid.  Den siste delen av dagen handlet om hvordan de ansatte kunne øke brukernes selvbestemmelse og medvirkning i det daglige arbeidet.  Med andre ord hva de kunne begynne med så fort de var tilbake på jobb.   Kommentarer fra dagen i Krødsherad: «Lærerikt og bra. I tillegg kan man dra det vi har lært ut i praksis»., «Fikk gode verktøy å prøve» og «Det har vært en lærerik dag med nyttige konkrete tilbakemeldinger».

På bakgrunn av erfaringene fra blant annet denne dagen, vil vi sette opp «Brukermedvirkning i praksis» som et fast tilbud alle kan bestille.   Dagen vil inneholde egenrefleksjon, lovverk og konkret praktisk brukermedvirkning.

Del
Del
Del
Del