Midler som ikke brukes

Ordningen med mulighet for å søke om støtte til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er tydeligvis ikke godt nok kjent, fordi de avsatte midlene ikke blir brukt opp.  En kan enten søke om støtte til spesialtilpassing av vanlig utstyr eller spesielt utviklet utstyr.  Utstyret skal brukes til deltagelse i fysisk aktivitet alene eller sammen med andre.  Du kan lese mer om dette på hjemmesidene til NFU eller NAV.

Del
Del
Del
Del