Ratifikasjon av FN-konvensjonen

I Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Mener medlemmene i FRP, Høyre og KRF at det har tatt for lang tid å få ratifisert konvensjonen.
Hele Komiteen slutter seg til konvensjonens hovedmål som er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette.
Hele behandlingen kan du lese her Ratifikasjon av FN-konvensjonen

Del
Del
Del
Del