Stortingsmelding om utviklingshemmedes levekår

Det var knyttet store forventninger på forhånd, for i pressemeldingen fra regjeringen om «Stortingsmelding om utviklingshemmedes levekår» står det skal kartlegges hva som gjøres på en rekke områder for å bedre situasjonen.
Stortingsmelding om utviklingshemmedes levekår

Vernepleier Cato Brunvand Ellingsen skriver på sin blogg at regjeringen har misbrukt muligheten til å bedre levekårene for utviklingshemmede.  Les bloggen hans «Frihet og likeverd. Del 2. misbrukte muligheter» på Frihet og likeverd. Del 2

Del
Del
Del
Del