Fontene forskning på nett

Fantes tidligere bare i papirutgave.  Fontene forskning er et tidsskrift med artikler om aktuell forskning innen sosial- og helsefaglig arbeid.  Tidsskriftet har kommet ut to ganger i året siden det første nummeret i 2008.

I tillegg til artikler finnes det også bokomtaler og nytt om forskere på feltet. Nettsiden gjør det nå mye enklere å finne disse artiklene og ta i bruk resultater fra forskningen.  Dette er veldig viktig, fordi det desverre gjøres alt for lite forskning på feltet utviklingshemmede. Ved å ta i bruk den forskningen som finnes, vil det kunne føre til mer forskning på feltet.

Sidene fungerer også fra en smarttelefon og benytter du denne funksjonen kan du lese artiklene når hvor som helst.  Nederst i artikkelen ligger det en pdf-utgave som du kan laste med for lesing på steder uten nettverk.

Søkemulighetene har store forbedringsmuligheter og noen av sidene har problemer i forhold til tilgjengelighetsstandarden (WCAG 2.0).

Del
Del
Del
Del