Første individuelle klage

CRPD/C/7/D/3/2011 FN’s Komite for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne har i mai 2012 offentliggjort komiteens første uttalelse i forbindelse med komiteens første behandling af en individuel klage. Komiteen fant, at de svenske myndigheder har handlet i strid med artikel 5, 25 og 26 om henholdsvis ikke-diskriminering, sunnhet og rehabilitering.


Myndighederne hadde ikke innrømmet saksøker dispensasjon fra en lokalplan, hvorfor hun ikke kunne bygge en hydroterapi pool i sit hjem. Hydroterapi var den eneste mulige behandling av hennes tilstand. Komiteen fant videre, at artikel 19 om retten til et selvstendigt liv var overtrått, da avvisning av saksøkers bygningssøknad ville ha tvunget henne til å flytte på en institusjon.

Teksten er hentet fra Velkommen til den første nyhedsmail fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) om FN’s Handicapkonvention. Nyhedsmailen vil indeholde nyheder om Danmarks efterlevelse af konventionen og konventionens fortolkning.  Hvis du vil melde deg på nyhetsbrevet, så gå til Institutt for menneskerettigheder

Del
Del
Del
Del