Ledig prosjektlederstilling nå

Prosjektleder vil få ansvar for å etablere og utvikle et nasjonalt prosjekt om hvordan best mulig legge til rette for overgangen fra et yrkesliv til et liv som pensjonist for personer med utviklingshemming. Planlagt prosjektperiode er 2 år, men med mulighet for forlengelse.

Se Aldring og helse sin stillingsannonse og lenke for søknad  på denne lenken.

NB søknadsfristen er satt til 04.06.2012

Del
Del
Del
Del