Demens og utfordrende atferd

Ridderne tar oppdrag knyttet til arbeid med personer med demens og utfordrende atferd! Vi har erfaring med både kursing og praktisk arbeid.

Det  kan være oppdrag som rådgivning, veiledning i konkrete saker rundt brukere, utarbeidelse av rutiner for ivaretakelse av personalet, samarbeid med pårørende m.m.

Vi tilbyr også et dagskurs om demens og utfordrende atferd. Temaer på kurset er; begrepet utfordrende atferd, mulige årsaker og konsekvenser av utfordrende atferd, de mest vanlige former for demens, personalets arbeidssituasjon, forebygging og tilrettelegging for å unngå utfordrende atferd, håndtering av situasjoner med utfordrende atferd.

Kurset er lagt opp på en lettfattelig og det brukes et enkelt språk. Kurset har fått gode tilbakemeldinger. Her er noen ; «Har hatt stort utbytte av denne fine kursdagen», «Klar og tydelig foreleser», «Mye av hverdags-problematikken fikk en knagg å henge på» «Nytenkning»

Del
Del
Del
Del