Mitt liv

Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for utviklingshemmede og ULOBA har gått sammen i en allianse for å kjempe frem en individuell rettighetsfesting av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). I den anledning har de lansert kampanjen ”Mitt Liv”.
Alliansen har innledet dialog med stortingspolitikere og departement.  Mandag 27. september ble det avholdt konferanse i Oslo med stor oppslutning. For å løfte saken og gjøre den kjent har de opprettet en egen kampanjeside på Facebook som driftes av de mest engasjerte.
Les mer om BPA og «Mitt Liv» på kampanjesiden på Facebook, http://www.facebook.com/mittliv2010

I skrivende stund har siden nærmere 15000 tilhengere. Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en ordning der mennesker med nedsatt funksjonsevne selv styrer sin egen hverdag, og har et lederansvar for assistentene som skal bistå med praktiske ting i hverdagen. BPA er et frigjørings- og antidiskrimineringsverktøy som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne langt større fleksibilitet og selvstendighet, og muligheten til å leve et aktivt og likeverdig liv.

Del
Del
Del
Del