Utviklingshemmede med i referansegruppen

Regjeringen har satt ned en referansegruppe som skal samarbeide med det offentlige rettighetsutvalget om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Til denne referansegruppen har man funnet plass til og invitert to utviklingshemmede.
Det er Astrid Kvisvik fra Brobyggerligaen (BBL) og Steinar Wangen fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) gjennom
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE).

Referansegruppen hadde sitt første møte 15. januar og det vil etterhvert komme mer informasjon fra dette arbeidet.  Blant forslagene som kom på dette møte var et felles forslag fra ASVL og LUPE om å lovfeste rett til arbeid og aktivitet utenfor eget hjem.

Frambu gir også innspill til gjennom referansegruppen og skriver om dette i sitt nyhetsbrev 13. februar.

Del
Del
Del
Del